Dzieci i młodzież OPEN

Zajęcia OPEN* są to zajęcia, które odbywają się w danej technice 1 raz w tygodniu. Rozwijają zdolności motoryczne, poprawiają sprawność ruchową i koordynację oraz wspomagają ogólny rozwój. Zadaniem instruktora prowadzącego spotkania jest rozbudzanie pasji uczestników oraz przekazanie im wiedzy od podstaw po kolejne poziomy zaawansowania, zawsze z uwzględnieniem ich potrzeb. W grupach dziecięcych i młodzieżowych jednym z celów jest także nauka choreografii przygotowanej do corocznych pokazów na Gali tanecznej oraz na zakończeniu sezonu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close