fbpx

Klub sportowy „Alchemia Września” został beneficjentem drugiej edycji Programu Mikro Granty, przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ten ma na celu aktywizację sportową uczestników i włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności fizycznej.

Dzięki otrzymanemu grantowi, klub będzie mógł zrealizować projekt pt. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z akrobatyki sportowej i tańca”. Projekt ten zakłada organizację zajęć z tańca i akrobatyki w cyklu cotygodniowym, oraz weekendowych warsztatów z tańca jazz, modern i hip hop. Zajęcia będą odbywać się w szkole tańca Alchemia, która jest siedzibą klubu, oraz na wynajętej hali sportowej we Wrześni.

 Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmie on działaniem grupę około 80 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

Celem projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprawa warunków uprawiania sportu w dyscyplinie taniec i akrobatyka sportowa, promocja sportu i aktywnego stylu życia, rozwijanie zainteresowań i pasji, podnoszenie poziomu umiejętności i motywacji, a także integracja i kształtowanie pozytywnych wartości i cech charakteru.

Projekt „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z akrobatyki sportowej i tańca” został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Gotowi na nowe wyzwanie?

Dołącz do nas już dziś!

Kategorie: Aktualności